Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Εξ’ αποστάσεως Εκπαίδευσης οι μαθητές μας θα χρησιμοποιούν τις διαδικτυακές πλατφόρμες ως παρκάτω:

  • Η σελίδα https://webex.sch.gr θα είναι πάντα το σημείο εισόδου σας στην υπηρεσία
    σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με την πλατφόρμα Cisco WebEx.
  • Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me https://e-me.edu.gr
    (κοινοποίηση στον τοίχο της κυψέλης της τάξης σας)